-7%

CẨM NANG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT

425.000 395.000

còn 200 hàng

  • Mô tả
  • Đánh giá (0)
  • Liên Hệ

Mô tả sản phẩm

Bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Vấn đề căn cốt này đã được Đảng ta xác định qua nhiều kỳ đại hội, bởi nó được xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Việc tạo ra sức mạnh quốc phòng, an ninh không chỉ ở sức mạnh quân sự, an ninh mà phải huy động được sức mạnh của toàn dân về mọi mặt chính trị, quân sự, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học. Phải kết hợp hữu cơ giữa quốc phòng, an ninh với các mặt xây dựng đất nước, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với hoạt động đối ngoại. Xây dựng lực lượng quốc phòng, an ninh đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhằm giúp những người làm công tác quản lý an ninh, quốc phòng nói riêng và tất cả bạn đọc nói chung nắm bắt các quy định của Nhà nước về công tác an ninh, quốc phòng, Thạc sĩ Nguyễn Danh Khoa công tác tại Viện Khoa học an toàn Việt Nam đã biên soạn cuốn sách:

CẨM NANG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Các Luật liên quan đến công tác an ninh, quốc phòng và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Quy định về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Phần thứ ba. Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh

Phần thứ tư. Quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, cơ yếu

Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Sách dày: 464 trang  khổ 19×27 cm   Gía bìa: 425.000đ

Hotline: 0987211627

Email: [email protected]

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.


Hãy là người đầu tiên nhận xét “CẨM NANG CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CẦN BIẾT”

5 × five =

Mọi chi tiết quý bạn xin vui lòng liên hệ về , Nhà Sách Tư Pháp

Điện thoại: 0987 211 627

Trân trọng giới thiệu !!!